GÖZDEN Mİ KAÇTI, KASIT MI VAR?

GÖZDEN Mİ KAÇTI, KASIT MI VAR?

İlgili ihaleye davet edilen firmalar arasında davalı iki firmadan birine davetiye gönderilip diğerine gönderilmemesi gözden mi kaçtıkasıt mı var sorusunu gündeme getirdi.

Elazığ Belediyesi, davetiye usulü ile yapacağı ihaleye, daha önce aynı proje dolayısıyla davalık olduğu iki firmadan, Çetin İnşaat’ı davet etmezken, diğer firmayı ihaleye davet etti. Bu durum, akıllarda soru işareti uyandırırken, kamuoyunda ihalenin adrese teslim yapılacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. İhaleye saatler kala Çetin İnşaat’tan yapılan açıklamada, ihalenin inatla  Özsal İnşaat’a verilmeye çalışıldığı iddia edildi.

“Kamu İhale Kurulu’nun  Kararı Belediyeye Tebliğ Olmuş Çetin İnşaat’ın,  Haklı Olduğu Ortaya Çıkmıştır”

Çetin İnşaat tarafından yapılan açıklamada,  Elazığ Belediyesi’nin ikinci kez ihaleye çıktığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Yapım İşi ile ilgili süreç ayrıntılarıyla anlatıldı. Çetin İnşaat tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu işin ilk ihalesi ve katılanları yukarıda yer almaktadır. İlk ihalede Evrensel Yol+Özsal İnşaat iş ortaklığı, aşırı düşükte kalmış, işi; Çetin İnşaat almıştır. Fakat Elazığ Belediyesi Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’nın yanlış hazırlanmış olan aşırı düşük savunmasını, kabul etmiş işi, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’na vermiştir. Bunun üzerine; Çetin İnşaat, Kamu İhale Kurumu’na itirazda bulunmuş ve kamu ihale kurumunca, Çetin İnşaat, haklı bulunarak işin Çetin İnşaat uhdesine verilmesine, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’nın aşırı düşük savunmasının hatalı olduğu kararını vermiştir.

Çetin İnşaat işe başlamış ve bir kısım iş yaptıktan sonra, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla; iş durdurulmuş, yeni ihale kararı yayınlanarak iş; Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’na  verilmiştir. Her yeni ihale kararı, ihaleyi ilk günkü haline döndürdüğünden, Çetin İnşaat’ın Elazığ Belediyesine itiraz hakkı tekrar doğmuştur .

Çetin İnşaat, belediyeye tekrar itirazda bulunmuş fakat Elazığ Belediyesi, ihale kararında, ‘10 gün içerisinde itirazda bulunabilirsin’ denilmesine rağmen, Çetin İnşaat’a, ‘itiraz hakkın yoktur’ diyerek itirazı red etmiştir. Yapım işinin Çetin İnşaat ile olan sözleşmesi tasfiye edilerek, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmış, işin yapımına Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı ile devam edilmiştir.

Çetin İnşaat,  tekrar Danıştay’a itirazda bulunup davayı kazanmış, Kamu İhale Kurulu’nun 18.08.2021 gün ve 2021/mk-367 sayılı kararı ile belediyeye tebliğ olmuş ve Çetin İnşaat’ın,  haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün yargı yolları kapanmıştır. Nitekim olaylar sonucunda teklif geçerlilik süreleri dolmuş ve iş tasfiye edilerek, yeni ihale yapılması sonucuna ulaşmıştır. Elazığ Belediyesi İhale Komisyonu’nun iş bilmezliğinden bu iş bir yıldır yapılamamakta mahkemelerde sürünmektedir. Fiyat farkları ve fiyat  artışları ile  Elazığ Belediyesi, kendi ihale komisyonunun yanlış kararlarıyla, zarara uğratılmaktadır.” denildi.

“Elazığ Belediyesi Bu İşi Neden Özsal İnşaat’a Vermek İstiyor!”

 Çetin  İnşaat tarafından yapılan açıklamanın devamında, Elazığ Belediyesi’nin kendilerine ihale davetiyesi verilmediği ancak Evrensel Yol + Özsal İş Ortaklığı’nın, pilot ortaklarına ve diğer ortaklarına davetiye verildiği kaydedildi. Çetin İnşaat İhalenin Özsal İnşaata verilmek istendiğini vurgulayarak açıkalmasında şu ifadelere yer verdi;

“Kaldı ki; bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi Ve Yer Altı Otoparkı Yapımı İkmal İhalesi işinde, davetiye usulü ile çağrı yapılarak ihaleye çıkılmıştır. Davetiye verilen firmalar arasından, ilk ihaleye giren firmaların bazıları bulunmamaktadır.

Elazığ Belediyesi, mahkemeyi kaybeden; Evrensel Yol + Özsal İş Ortaklığı’nın,  pilot ortağı olan Evrensel Yol’a davetiye göndermiştir. Fakat mahkemece haklı bulunan firmaya davetiye vermemiştir.  Elazığ Belediyesi, iki firmaya da davetiye vermeseydi; adil olmuş olacaktı.

Fakat mahkemeyi kazanan firmaya davetiye vermedi, kaybeden firmanın  iş ortaklığının pilot ortağına ve iş ortaklığının özel ortağı olan Özsal İnşaat’ın Oğlu Murat Özcan ve yine Özsal İnşaat’ın, kent meydanındaki iş ortağı olan İmaj Alt Yapı’ya neden davetiye verdi? Elazığ Belediyesi bu işi neden Özsal İnşaata vermek istiyor? Mahkemece haksız bulunan firmalara ve yan firmalarına davetiye gitmiştir.”

“Gizlilik Arz Eden Davetiye Listesi Neden Herkes Tarafından Bilinmektedir?”

Elazığ Belediyesi’nin gizlilik ihalesine aykırı hareket edildiğinin vurgulandığı açıklamada Çetin İnşaat, “Elazığ Belediyesi’nce verilen davetiyelerin, kimlere verildiği bilgisi, her müteahhidin elinde dolaşmaktadır. İhaleden önce, şirketler tarafından hangi firmalara davetiye çıkarıldığına dair firma isimleri ve adresleri dahi herkes tarafından bilinerek, ihale öncesi gizlilik ilkesi ihlal edilmiştir.

Gizlilik arz eden davetiye listesi, neden herkes tarafından bilinmektedir? Elazığ Belediyesi’nin yanlış kararları sonucu, bu aşamaya gelen bir işte neden hala yanlışlar yapılmaya devam ediyor? Neden mahkemece haklı bulunan firmaya davetiye verilmiyor da Evrensel Yol+Özsal İnşaat  İş Ortaklığı’nın  pilot ortağı olan; Evrensel Yol’a, Özsal İnşaat’ın  Oğlu ve Yetkilisi olan Murat Özcan’a, Özsal İnşaat’ın kent meydanındaki iş ortağı; İmaj Alt Yapı’ya,  ihaleye hiç katılmamış olmasına rağmen Özsal İnşata yakın olduğu için KRB yoluyla neden davetiye veriliyor?

İlimizin yerel firmalarına  neden davetiye verilmiyor?  Elazığ Belediyesi, neden eşitlik ilkesi ve rekabeti sekteye uğratan bir ihale yapmaya çalışıyor?” sorularını yöneltti.

“Elazığ Belediyesi Organik Bağı Olduğunu Bile Bile Neden Bu Firmalara Kırımsız  İşi Alma Alt Yapısı Oluşturuyor ?”

Açıklamanın devamında, Elazığ Belediyesi’nin ihale davetiyesi verdiği firmalar arasında organik bağ olduğunu ifade eden Çetin İnşaat yetkilileri, “Çetin İnşaat Firması, Elazığ Belediyesi’ne yaptığı başvuruda;  firmasının tüm yeterlilik şartlarını sağladığını ve kendilerine davetiye verilmesi halinde; %25 tenzilatla teklif vereceklerini dilekçe ile Elazığ Belediye Başkanlığı’na bildirmesine rağmen, davetiye alamamıştır. İnşallah, davetiye alan firmalar, Çetin İnşaat’ın tenzilatından daha yüksek tenzilat yaparak, belediyeyi daha fazla zarara sokmadan ihaleyi alırlar.

Elazığ Belediyesi Evrensel Yol+Özsal İnşaat’ın davetiye alan,( Murat Özcan,   Evrensel Yol, İmaj Altyapı ) birbiri ile organik bağı olduğunu bile bile, neden bu firmalara kırımsız  işi alma alt yapısı oluşturuluyor?”sorusunu yöneltti.

“İşi Tekrar Bu Firmaların Alacaklarının İşaretidir.”

Elazığ Belediyesi’nin, yeni ihale ile zarara uğratıldığını ve ihale de ortaya konan uygulamalarla, belediyenin daha fazla zarar edeceğini ifade eden Çetin İnşaat, 15 Temmuz Meydanı inşaat alanında, sökülmeyen tabelaların, ihalenin bu firmalara verileceğinin kanıtı olduğunu iddia etti. Çetin İnşaat, “ Elazığ Belediyesi tarafından, ilk ihalede yapılan hata dolayısıyla bu iş  süresi içinde bitirilemediği gibi, meydana gelen fiyat artışları dolayısıyla da; Elazığ Belediyesi, kendi komisyonunun yanlışlarından ötürü; en az 10 milyon lira  zarara uğratılarak yeni ihaleye çıkılmıştır.

Firmalar arasındaki rekabet tam sağlanmadan, davetiye listesi gizli tutulması gerekirken neden açık edildi? Firmaların rekabet etmemesi halinde; Elazığ Belediyesi 5 milyon lira daha zarara uğrayacaktır. Murat Özcan, Evrensel Yol ve İmaj Altyapı’nın birbiri ile organik bağı olduğu, ihale öncesi şeffaflığın ve rekabet ortamının ortadan kalktığı açıktır.  İhale öncesi firmalar, rekabet ortamının ortadan kalktığı ve kamu zararının ortaya çıkabileceği bir ihale yapılmak istenmektedir. Ayrıca davetiye giden firmalardan Evrensel Yol +Özsal İş Ortaklığı’nın  firma tabelası nasıl oluyor da; Danıştay kararı sonrası tasfiye edilen  15 Temmuz Meydanı’nda  halen sökülmemiştir. Bu da işi; tekrar bu firmaların alacaklarının işaretidir. Elazığ Belediyesi’ni, bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz” dedi.

gunisigigazetesi

Arıcak Net

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER