ARICAK KAYMAKAMLIĞI 2022 AŞEVİ PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ARICAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 2022 AŞEVİ PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ARICAK KAYMAKAMLIĞI 2022 AŞEVİ PROJESİ KAPSAMINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına 2022 Aşevi Projesi kapsamında çalıştırılmak üzere 1 bay ( şoför ) alımı yapılacaktır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi                  : 12 Aylık

Deneme Süresi                       : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 20 yaşını bitirmiş ve 50 yaşını doldurmamış olmak

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- 3294 Sayılı Kanun kapsamında olmak.

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.

3- İlçe sınırları içinde ikamet etmek.

4- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5- Askerliğini yapmış veya askerlikle herhangi bir ilişkisi bulunmamak.

6- En az İlkokul mezunu veya okuryazar belgesine sahip olmak.

2-İSTENECEK BELGELER

 1. Dilekçe ( Vakıf tarafından verilecek)
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi
 3. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 4. Varsa Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 5. Aile kayıt örneği
 6. Sağlık Raporu, (Alımı yapılacak olanlardan istenecektir)

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvuruda bulunacak adaylar, istenen belgeler ile birlikte 24.12.2021 Cuma günü saat 17.00’ a kadar Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına istenen belgelerle birlikte bizzat başvuracaklardır. Posta yolu yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27.02.2021 tarihinde açıklanacaktır. Sözlü sınav 29.12.2021 Çarşamba günü saat 11:00’ da Arıcak Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.
 2. Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuruda bulunan şartları uyan adayların hepsi sözlü sınava çağrılır.
 4. Nihai sözlü sınav sonucunda kadrolarına göre 1 asil ve 1 yedek tespit edilecek ve çalıştırılmak üzere  Vakfımız Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.
 5. Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

4-    DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.aricak.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2.  İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Arıcak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adayların yerine yedek aday ile sözleşme imzalanır.
 3. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.
 4. İstihdamı yapılmayan adayların başvuru belgeleri, istihdam sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

5-   MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Arıcak Sosyal Yaşam ve Aile Destek Merkezi 1 kat. Arıcak / Elazığ           

Telefon           : (424) 771 2096 – 771 2105

e-posta            : [email protected]

ArıcakNet

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2021, 11:51

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER